Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Thuy Trang Nguyen

Thuy Trang has been pole dancing since 2017 and has became instructor in 2021 thanks to her unique style, musicality and dedication. With experience in sexy dance, belly dance and extended stage performance, Thuy Trang will teach you how to pole dance with style and sexiness

Thuỳ Trang, với kinh nghiệm tập và biểu diễn sexy dance từ nhiều năm, bắt đầu làm quen với bộ môn múa cột từ 2017 và được đào tạo thành giáo viên tại Hanoi Pole Mania từ 2021. Với kỹ năng chuyển động linh hoạt và khả năng cảm nhạc tinh tế, Trang mong lớp học sẽ là nơi truyền cảm hứng cho học viên để mỗi người được sống với cá tính của chính mình
Thuy Trang Nguyen
List
Day
Week
Month