Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Liability release / Miễn trừ trách nhiệm

<Để tham gia lớp học, tất cả các học viên đều phải nắm rõ và đồng ý với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm - vui lòng kéo xuống dưới để đọc tiếng Việt>

All students, participants or visitors at Hanoi Pole Mania need to be informed and agree with our Liability Release clauses below:

I would like to attend Hanoi Pole Mania classes, self-practice sessions and other activities. I agree with the below clauses:

  1. I am aware of the physical risks involved with general exercise and with pole dancing and understand that it is my personal responsibility to consult with my physician prior to my participation in any classes or prior to receiving any instruction. I also understand that if at any time during any class or when receiving any instruction from you and/or your associated instructors that I feel discomfort or strain; it is my responsibility to cease the activity and consult with my physician. I agree that I am solely responsible for the decision to practice pole dancing and that I have no known medical condition which would prevent me from taking part in pole dancing classes or receiving pole dancing instruction. I assume responsibility for any risk or injury that I may sustain as a result of my participation. I also agree and understand that pole dancing is not a substitute for medical treatment or attention and that I should consult with my physical prior to beginning any new activity program including pole dancing.
  2. I will not hold Hanoi Pole Mania, its owners, associated instructors, and employees, responsible for any injuries suffered by me caused in whole or in part of my failure to follow the instruction given, or by any physical impairment of mine. I understand that it is my responsibility to advise you, your staff, and your associated instructors of any physical conditions that may limit my participation in pole dancing classes and to work only within my limitations.
  3. I hereby agree to irrevocably release and waive any claims that I have now or hereafter may have against Hanoi Pole Mania, its agents, owners, directors, instructors, sponsors, and other participants as well as any similar claims against the owners, lessor, and lessees of the premises of the studio as a result of my participation in any Hanoi Pole Mania class or event.
  4. I agree that Hanoi Pole Mania is not responsible in the event of loss, damage, unauthorized use, theft, or injury resulting from and to any personal property that I bring onto the premises.
  5. I understand that Hanoi Pole Mania reserves the right to refuse admittance to anyone that Hanoi Pole Mania or the agents thereof think may pose a health risk to themselves or to others.

-----------------------------------------

Tôi mong muốn tham gia các lớp học, tự tập và hoạt động tại Hanoi Pole Mania và đồng ý với các điều dưới đây:

  1. Tôi hiểu và biết rõ các rủi ro và chấn thương có thể xảy ra khi tập thể dục, thể hình nói chung và múa cột nói riêng và có trách nhiệm tham vấn bác sĩ trước khi tham gia bất cứ một buổi tập hoặc hoạt động thể lực nào. Tôi cũng hiểu rằng, vào bất cứ một thời điểm nào trong các buổi tập nói chung hoặc múa cột nói riêng, ngay cả khi nhận được hướng dẫn của hướng dẫn viên, nếu tôi cảm thấy không có đủ khả năng để thực hiện các hoạt động thể lực được hướng dẫn, tôi có trách nhiệm ngừng các hoạt động thể lực này lại và tham vấn bác sĩ nếu cần. Tôi chứng nhận rằng tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm trong quyết định tham gia vào các hoạt động thể lực của Hanoi Pole Mania và tình trạng sức khoẻ của tôi cho phép tôi tham gia vào hoạt động nói trên. Tôi cũng hiểu rằng múa cột là một bộ môn thể thao không có giá trị y tế và không thể thay thế các biện pháp y tế chính thống.
  2. Tôi sẽ không đòi hỏi Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên và nhân viên nói chung của Hanoi Pole Mania chịu trách nhiệm cho các chấn thương hoặc rủi ro gây ra do việc luyện tập không đúng hướng dẫn hoặc do tình trạng thể lực của bản thân không cho phép. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm thông báo và khuyến cáo cho Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên và nhân viên nói chung của Hanoi Pole Mania về tình trạng sức khoẻ của mình cũng như bất kì thông tin y tế nào có ảnh hưởng đến việc hoạt động thể lực.
  3. Tôi chứng nhận và không thu hồi quyết định của mình về việc miễn trừ trách nhiệm của Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên, nhân viên và thành viên khác của Hanoi Pole Mania và từ bỏ tất cả các khiếu nại nếu có liên quan đến việc tôi tham gia các hoạt động của Hanoi Pole Mania.
  4. Tôi đồng ý rằng Hanoi Pole Mania không có trách nhiệm bảo quản tư trang cá nhân của tôi và không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, đổ vỡ, hỏng hóc nào của đồ dùng do tôi mang đến.
  5. Tôi hiểu rằng Hanoi Pole Mania có quyền từ chối sự tham gia của các cá nhân có khả năng gây nguy hiểm cho người khác hoặc cho chính bản thân mình.