Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Mai Đặng

Mai style is an intense combination of passion and strength, both on stage and in class. Started at Pole Mania in 2018, Mai Au has become, very quickly, one of our most advanced dancers with her inner strength and talent for pole dancing. Mai started teaching in 2020 and is now one of our most confirmed instructors

Mai là một trong những học viên/diễn viên xuất sắc và ấn tượng nhất tại Hanoi Pole Mania, với phong cách trình diễn mạnh mẽ và đầy đam mê. Đến với Hanoi Pole Mania từ 2018, Mai được đào tạo lên giáo viên, bắt đầu đứng lớp từ 2020 và hiện là một trong những giáo viên được yêu thích nhất tại Hanoi Pole Mania
Mai Đặng
List
Day
Week
Month