Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Natsuki Kon

Natsuki, beside being a professional salsa dancer and instructor, has been practicing pole dance at Hanoi Pole Mania since 2016, became instructor in 2019 and is now part of Pole Mania management team. Through the pole dance, she hopes to bring out your inner beauty and strength. Let’s get fit and strong and sexy together!!

Natsuki nuôi một niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc, với phong cách chơi đàn và chuyển động tinh tế theo âm nhạc. Trước khi đến với bộ môn múa cột, chị là diễn viên và giáo viên nhảy salsa. Đến với Hanoi Pole Mania năm 2016, Natsuki trờ thành giáo viên và tham gia giảng dạy từ năm 2019 và hiện cũng tham gia dẫn dắt và quản lý tại Hanoi Pole Mania.

Natsuki Kon
List
Day
Week
Month