Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Tiên Tran

Pole dancing since 2014, Tien was the New Zealand Amateur Pole Performer 2015 Winner in Wellington Heat. She joined Hanoi Pole Mania the next year and start teaching as of 2017! Thuy Tien is also part of Pole Mania management team. Coming to her class for the chic and sensual style of pole dancing!

Đến với bộ môn múa cột từ năm 2014, Tiên tham gia thi đấu và đạt giải quán quân hạng không chuyên tại New Zealand năm 2015. Tiên đến với Hanoi Pole Mania khi trở về Việt Nam năm 2016 và tham gia giảng dạy từ năm 2017. Với 5 năm kinh nghiệm đứng lớp và là một trong những giáo viên lâu năm nhất tại Hanoi Pole Mania, Thuỷ Tiên cũng là một thành viên trong Ban Quản lý của Hanoi Pole Mania.

Tiên Tran
List
Day
Week
Month