Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Pick-A-Trick

Classes for advanced students who wants to work on a personal program, where instructor will coach you to polish a specific trick/combo that you can choose

Lớp kỹ thuật dành cho các bạn học viên trình độ nâng cao và mong muốn được tập bài theo yêu cầu cá nhân. Tại lớp các bạn sẽ được hướng dẫn khởi động và kỹ thuật phù hợp cho động tác mong muốn
List
Day
Week
Month