Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Intermediate

Intermediate classes are for students who are fluent in climbing, invert and can be up-side-down comfortably. Generally suitable for students with 6 - 12 months experience

Lớp Trung Cấp dành cho các bạn, ngoài khả năng trèo lấy độ cao thành thao, đã bắt đầu quen với các tư thế lộn ngược thông thường cho các học viên có từ 6-12 tháng kinh nghiệm, đã có thể air-invert và đang tập dần lên handspring.
List
Day
Week
Month