Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Pre-Intermediate

Pre-Intermediate classes are for students having some experience in pole dancing already, can execute Beginner moves and is learning to take off the floor with aerial tricks. Fluent cimbing is required to join this level. Generally suitable for 3-6 months students

Lớp dự bị trung cấp dành cho các bạn đã học qua Cơ bản, nắm được các chuyển động quanh cột tuy nhiên chưa đủ tự tin để lên cao và học các động tác trình độ Trung Cấp. Lớp dành cho các bạn đã học được 3-6 tháng, phù hợp cho các bạn đã trèo thành thạo, có thể invert nhưng chưa thể air-invert (làm động tác lộn ngược ở trên cao)
List
Day
Week
Month