Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

Private booking

250.000 ₫ per appointment From 250.000 ₫ per visit with Studio renting pass
Private classes are organized on demand - please contact us to be advised on instructor availability and fees

Lớp theo yêu cầu được tổ chức cho các nhóm nhỏ, từ 1-kèm-1 đến 10 học viên. Liên hệ với Pole Mania để được tư vấn học phí và giáo viên phù hợp bạn nhé

To see available appointments, choose a location

Hanoi Pole Mania - Tay Ho Studio

Hanoi Pole Mania - Dong Da Studio

Hanoi Pole Mania - Long Bien studio